budynek1

Dane rejestrowe

Nałęczowska Spółka Handlowa Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 12
24-150 Nałęczów
e-mail: biuro@nsh.pl

KRS: 0000049471
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 716-25-12-484
REGON: 432305140
Kapitał zakładowy: 579.500 zł
Kapitał wpłacony: 579.500 zł
Konto: Santander Bank Polska SA 16 1090 2590 0000 0001 2962 7696