budynek1

Praca w NSH

Nałęczowska Spółka Handlowa zatrudnia ponad 70 osób. Staramy się być solidnym pracodawcą, który w potencjale zespołu ludzi dostrzega jedną z głównych wartości firmy. Naszym pracownikom oferujemy takie warunki pracy, jakich potrzebują aby móc sumiennie wykonywać swoje obowiązki na stanowisku oraz odpoczywać w rodzinnym gronie. Są oni obok klientów wpisani w skali wartości naszej firmy na pierwszym miejscu.

W Spółce panują zawsze przejrzyste warunki zatrudnienia i wynagradzania. Uważamy że umowa o pracę, ubezpieczenie oraz przyszłe świadczenia emerytalne to dla naszych pracowników podstawowe elementy poczucia bezpieczeństwa. Zdecydowanie sprzeciwiamy się panującym w Polsce (a zwłaszcza w handlu detalicznym) praktykom zatrudniania „na czarno”. Nad przestrzeganiem zapisów kodeksu pracy zawsze czuwa przełożony danego działu lub placówki. W regulaminie NSH, co warto podkreślić, są zapisane warunki otrzymywania dodatków za staż pracy oraz tzw. premii jubileuszowych. Z tej formy podziękowania pracownikom korzysta już tylko znikomy odsetek pracodawców.

Opiekę medyczną, badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP i ppoż. prowadzą firmy zewnętrzne, gdyż w tych przypadkach outsourcing najlepiej się sprawdza.

Nie wymagamy od naszej załogi pracy ponad siły. Jeśli zdarza się potrzeba dodatkowego poświęcenia czasu w godzinach nadliczbowych (np. inwentaryzacja) podlega to skrupulatnemu rozliczaniu w Dziale Kadr. Jeśli pojawia się nowe stanowisko pracy staramy się korzystać z zasobów dotychczasowych pracowników (rekrutacja wewnętrzna).

Udaje nam się aktywnie wspierać lokalny rynek pracy. Często przyjmujemy do pracy osoby w ramach programu stażowego organizowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. O Spółce napisano już trzy prace dyplomowe przez studentów lubelskich uczelni, którzy również chętnie odbywają u nas praktyki.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat rotacja zatrudnienia w NSH była na poziomie, który można nazwać naturalnym (urlopy macierzyńskie, odejścia na emeryturę itp.). Jest to dowodem na to, że warunki jakie stwarzamy naszym pracownikom sprzyjają chęci wiązania z firmą swojej zawodowej przyszłości.