budynek1

Staże

Każdego roku w naszej firmie umożliwiamy zdobycie doświadczenia kilku stażystom. Są to zarówno osoby uczące się, które muszą odbyć w ramach zajęć lekcyjnych praktykę zawodową jak również absolwenci szkół i uczelni, którzy tym sposobem rozpoczynają swoje zawodowe życie.

Współpracujemy również z jednostkami terenowymi Urzędów Pracy. Wielu naszych pracowników zaczynało swoją zawodową przygodę w NSH od płatnego stażu w ramach programu „Pierwsza Praca” lub popularnych ostatnio programów wsparcia, finansowanych z funduszy unijnych.

Po złożeniu w biurze firmy odpowiednich dokumentów i zaakceptowaniu przez nas kandydata do odbycia stażu zostaje on skierowany do odpowiedniej komórki organizacyjnej, gdzie opiekun stażysty będzie nadzorował postępy w zdobywaniu doświadczenia. Największym zainteresowaniem wśród absolwentów wyższych uczelni cieszy się dział księgowości natomiast praktyki zawodowe w szkołach średnich dotyczą stanowisk obsługi klienta w sklepie.